X
Teslimat : Lütfen adres seçin
Türkiye  
İlçe
  
  
Cart Loading

Kişisel Verilerin Korunması

TİENS GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması Tiens İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. (bundan böyle  “Tiens” olarak anılacaktır) için büyük önem taşımaktadır. İşbu Gizlilik Politikası hangi kişisel verilerin http://www.tiens.com.tr/ sitesi kanalıyla toplanacağını ve Tiens’in gerektiğinde bu verileri ne şekilde kullanabileceği ve ne yolla transfer edebileceği konusundaki hükümleri düzenlemektedir.  

Tiens kişisel verileri Avrupa Birliği Verilerin Korunması Yönetmeliği’ne ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işleyecektir.

Kişisel veriler  

Kayıt için, Tiens ürünleri satın alınırken, soru sormak için Tiens ile iletişime geçerken ya da başka bir amaçla Tiens web sitesi ziyaret edilirken, Tiens aşağıdaki kişisel verileri toplayacaktır:

  • Ad-soyad
  • Doğum tarihi
  • Posta, fatura ve sevk adresi,
  • Telefon numarası ve/ veya faks numarası,
  • E-mail adresi,
  • Banka hesap bilgileri
  • Kredi kartı bilgileri.

Kişisel verilerin kullanılması

Tiens kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanacaktır :  

- Distribütörlerin sorularına cevap vermek;

- Siparişleri işleme almak ve sipariş verilen ürünleri göndermek;  (bu amaç doğrultusunda siparişleri hakkında gerektiğinde telefonla ya da e-mail  kanalıyla temasa geçmek)  

- İlgili kişinin Tiens müşterisi olması halinde, kullanmaya karşı çıkmadığı sürece, siparişler hakkında müşterilere e-mail yoluyla bilgi vermek, (Müşteri istenilen zaman bilgi alma hakkından vazgeçebilir)

- Rumuz/ Takma ad esasına dayanarak, müşteri ismine herhangi bir atıfta bulunmadan, Tiens dahili işleri ile ilgili amaçlarına yönelik olarak; örneğin, verilerin analizi, yeni ürünlerin geliştirilmesi, Tiens web sitesinin geliştirilmesi ve hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesi, kullanıcı trendlerinin analizi ve pazarlama ve  promosyon kampanyalarının etkinliğini sağlamak;

- Tiens haber bültenlerinin alınması onaylandıysa,  e-mail ile müşterilere özel promosyon teklifleri göndermek;

- İlgili kişinin Tiens distribütörü olması halinde, kişisel veriler, distribütörün faaliyetleri ve/veya Tiens tarafından sunulan kazanma imkanları hakkında bilgi vermek ve ayrıca Tiens ürünleri, hizmetleri, programları ve distribütörün ilgi duyabileceği öneri ve teklifler hakkında distribütörlere bilgi vermek amacıyla kullanılacaktır. 

Tiens; kişisel verileri, bu verilerin bir kanun hükmü ile daha uzun  bir zaman için  tutulması gerekmedikçe,  sadece yukarıda tarif edilen amaçlar için yeterli olan zaman dilimi içerisinde kullanacaktır.

İptal etme

Promosyona yönelik teklifleri, sunumları  ve reklam bilgilerini almak üzere verilen onay istenildiği zaman bilgi@tienseurope.com adresine bildirilerek iptal edilebilir.                   

Kişisel verilerin transferi 

Tiens kişisel siparişleri işleme amacıyla hizmet sağlayıcılara verileri transfer edecektir. Bu hizmet sağlayıcıları bilgileri Tiens talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak işleyecektir  Bu hizmet sağlayıcıları siparişlerin işleme alınması için toplanan ve işlenen verileri kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktan kati suretle men edilmiştir.

Tiens ürünleriyle ilgilenilmesi ve iletişime geçmek istenmesi halinde, girilen bilgiler bu amaç doğrultusunda bir Tiens distribütörüne iletilecektir.  

Verilerin sınır ötesi transferi  

Tiens aynı zamanda siparişlerin yerine getirilmesi ve müşterilerle temas kurulması konusunda  yardımcı olmak amacıyla  Avrupa Ekonomik Alanı dahilinde ve dışında yer alan şirketlerin de hizmetlerinden yararlanmaktadır. Tiens bu verilerin söz konusu şirketlere iletilmesi sürecinin gizlilik politikasına ve KVKK’ya uygun olarak yürütülmesini  ve  bu bağlamda yüksek seviyede gizlilik politikasının uygulanmasını sağlayacaktır.

Ek olarak, Tiens bu verileri pazar araştırması ve ödeme planı kapsamında görevlerin yerine getirilmesi (örneğin komisyon beyan ve analizlerinin hazırlanması gibi) amacıyla Avrupa Ekonomik Alanı dahilinde ve dışındaki bağlı şirketlerine de iletecek olup, bağlı şirketler  verilerin gizliliği ile ilgili kurallara uymak mecburiyetindedir.

Bilgi alma hakkı ve sahip olunan diğer haklar konusunda Tiens ile istenildiği zaman temasa geçilebilir.

Çerezler    

Tiens web sitesi ziyaret edildiğinde, Tiens  bilgisayarda “çerez” şeklinde bilgileri depolayacak olup, bir sonraki sefer web sitesi ziyaret edildiğinde bu bilgiler otomatik çıkacaktır.

"Çerezler"  hard diskte depolanan ve kişiye özel bilgileri içeren metin dosyalarıdır. Çerezler; diğer imkanlar arasında, kişinin şahsi ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bilgiler vermek ve web sitesine giriş imkanı tanıyarak ve sitenin daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak daha iyi hizmet sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili kişinin bu çerezlerden kurtulmak istemesi halinde, çoğu internet tarayıcısı bunların hard diskten silinmesine izin verecek, bunların depolanmasını önleyecek ya da bir çerez kaydedilmeden önce bir alarm mesajı verecektir.

Google Analytics

Tiens;  Google Inc. ("Google")’in web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Çerezler tarafından yaratılan web sitesinin kullanılması ile ilgili bilgiler (IP  adresleri dahil) ABD’ de Google Inc. in bir sunucusuna iletilmekte olup, burada depolanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesinin ne şekilde kullandığını analiz etmek için kullanacak ve web sitesi operatörleri için web sitesi faaliyetleriyle ilgili raporlar düzenleyecek ve web sitesi ve internet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sunacaktır. Google yasalarca bir mani bulunmadığı sürece ve Google adına kendileri tarafından işlenebileceği  ölçüde bu bilgileri üçüncü kişilere iletecektir. Google hiçbir şekilde ilgili kişinin IP adresiyle diğer Google verileri arasında bağlantı kurmayacaktır.   

Google’ın, çerezleri kullanarak, kişinin web sitesini nasıl kullandığına dair bilgileri bir araya  getirmesinin (IP adresleri dahil) ya da bu verileri işlemesinin aşağıdaki linkte mevcut olan tarayıcıyı indirerek ya da kurarak önüne geçilebilirhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= Ancak bu durumda web sitesinin tüm işlevlerinden yararlanılamayacaktır. 

Bu web sitesi  “_anonymizeIp()”  uzantısıyla birlikte Google Analytics kullanmaktadır ve buna bağlı olarak IP adreslerinin bir başka kişiye iletilmesinin önlenmesi için sadece kısaltılmış halde işlenmektedir.

Bu web sitesini kullanmak suretiyle toplanan verilerin Google tarafından yukarıda izah edildiği şekilde ve yine yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi Distribütor tarafından kabul edilmiştir. 

 Sosyal eklentiler  

http://www.tiens.com.tr/web sitesi online alışverişi daha kişisel hale getirmek için bir şekilde Facebook’ dan sosyal eklentileri kullanmaktadır. Bu amaçla,  Tiens Facebook “ Beğenme” tuşunu  (aynı zamanda  “beğendim” tuşu olarak da biliniyor) kullanmaktadır. Bunlar ABD Şirketi Facebook Inc.’in (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD) özellikleridir.

http://www.tiens.com.tr/web sitesinde böyle bir uzantı içeren bir sayfaya girildiğinde, tarayıcı Facebook  ile doğrudan bağlantı sağlayarak bu siteden içerikler yükleyecektir.  Bu; Facebook ‘ un, aktif olarak kullanılmasa dahi, http:// www.tiens.com.tr/sayfalarına yapılan ziyareti takip etmesini sağlayacaktır. Bir Facebook hesabı varsa, bu tür sosyal uzantılar kullanılabilecek ve bilgiler Facebook arkadaşları ile paylaşılabilecektir. Tiens’ in sosyal eklentilerin içerikleri ve iletilen bilgiler üzerinde bir etkisi yoktur.

Facebook  kendi internet sayfasında verilerin kapsamı, türü, amacı ve ne şekilde işlendiği   hakkında detaylı bilgiler vermektedir.   Verilerin gizliliği ile ilgili hakları ve bunların korunması yönündeki düzenlemeleri hakkında daha detaylı bilgiler almak için, (https://facebook.com/about/privacy/). ziyaret edilmelidir.

Sosyal ağdaki(Facebook) siteden çıkarak ve çerezleri silerek Facebook’un http://www.tiens.com.tr/ sitesini ziyaret sırasında bilgi toplamasının önüne geçilmiş olacaktır. 

Dış  Web siteleri  

Tiens web siteleri diğer şirketler tarafından işletilen web sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu bağlantılar kullanıldığında, Tiens web sitesinden ayrılmış olunacaktır.. Tiens üçüncü kişi web sitelerinden sorumlu değildir. Tiens Gizlilik Politikası üçüncü kişilere ait web siteleri için geçerli değildir. Bu sitelerde kişisel verilerin nasıl korunduğuna dair hükümler incelenmelidir. Bu; Tiens tarafından işletilen web sitesi; http://www.tiens.com.tr/’ne uygulanmaz.   

 Kişisel verilerde değişiklikler ve bilgi edinme hakkı 

KVKK kapsamında kişisel veriler ile ilgili talep ve haklar aşağıdaki gibidir:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

Daha önce Tiens’e sağlanan kişisel verilerin teyit edilmesi, düzeltilmesi ya da silinmesini isteniyorsa  trdsinfo@tiens.com adresinden e-mail üzerinden Tiens ile istenilen zamanda iletişime geçilebilir. Talepte hangi veriler için işlem yapılmasının istendiği açık olarak belirtilmelidir. Talep Tiens tarafından en kısa zamanda işleme alınacaktır.

Verilerin Korunmasına ilişkin hükümlerin düzenlenmesi 

Tiens  verilerin korunmasına ilişkin hükümler üzerinde düzenleme yapma hakkına sahiptir.  Kayıtlı kullanıcılar bu tür düzenlemelerden haberdar edilecektir. Üzerinde değişiklik ve düzenleme yapılmış hükümler yeni kullanıcılar için geçerli olacaktır. Mevcut kullanıcılar için ise bu yeni haliyle hükümler kendilerine bu konuda yapılacak bildirim tarihi itibariyle 30 gün içerisinde, bu konuda yazılı bir bildirim yapılmaması halinde, yürürlüğe girecektir.  

Verilerin güvenliği 

Tiens; verilerin yanlışlıkla  ya da kasıtlı olarak  manipüle edilmesine, kaybedilmesine, tahrip edilmesine ya da yetkisiz kişilerce erişime maruz kalmasına karşı korumak amacıyla gerekli teknik ve kurumsal güvenlik tedbirlerinden yaralanmaktadır. Bu konuda Tiens’in uyguladığı güvenlik tedbirleri en son teknolojiye göre yeniden düzenlenmekte ve değiştirilmektedir.  Verilerin işlenmesi ve iletilmesi ile ilgili olarak  (Güvenli Veri Alışveriş Katmanı - SSL) prosedürü kullanılmaktadır. 

İLETİŞİM 

Gizlilik politikası  ya da kişisel verilerin korunması konusunda soruların olması halinde, Tiens ile bilgi@tienseurope.com adresinden e-mail ile iletişime geçilebilir.